Ik ben Merel.
energiegids + creator

ik zing zoals ik borduur,
kijk zoals ik schrijf.
ik ben de danser in mijn leven.

Ik leef en inspireer 100% verantwoordelijkheid voor jezelf, jouw leven, intenties, gedachten en daden. Wat ik noem 'solid ground'. Wanneer ik word uitgenodigd luister ik, kijk, verbind en maak zichtbaar. Ik ben onconventioneel, autodidact, eerlijk en creatief.

Mijn diensten:
1. hoedster cirkels + rituelen
2. schrijfster, spreekster
3. project 'Let's hug 'n talk'
4. workshops ontwikkelen eigen dromentaal, stemervaring/-bevrijding, en dans/beweging

Ik ben beschikbaar voor creatieve vaklessen. Mijn gebieden zijn: dans/beweging  zang/stembevrijding, schrijven en fotografie/video sociale media, en borduren. Ik sta o.a. ingeschreven bij het platform Qrabbl.

Sinds augustus 2023 maak ik tassen onder de naam 'bram x bailey', unieke materialen, hergebruik en verhalen. Ik ben recent een project begonnen waarbij ik de voorkanten van boeken borduur en ze ergens neerleg om door iemand gevonden te worden. Het heet 'Pin that book!'

juli 2024I am Merel.
energy guide + creator

I sing the way I embroider,
observe the way I write.
I am the danser of my life.

I live and inspire 100% accountability for yourself, your life, intentions, thoughts and actions. It's what I call 'solid ground'. When invited I listen, watch, connect and make things visible. I am unconventional, self-taught, honest and creative.

The services I offer are:
1. Keeper circles + rituals/ceremonies
2. writer, speaker
3. project 'Let's hug 'n talk'
4. workshops creating your own dream language, voice experience, and dance/movement

I'm available for creative courses and workshops. My fields of expertise are: dance/movement, singing/voice liberation, writing and photography/video social media, and embroidery. I'm e.g. registered at the platform Qrabbl.

I make my own bags since August 2023, called 'bram x bailey', unique materials, recycled and stories. I've recently started a project where I embroider bookcovers and leave them at various places for people to find. It's called 'Pin that book!'

July 2024