donderdag 24 november 2022

Recensie webbouw 'Wheel of Wisdom'

'Ik wilde een website en had geen idee waar te beginnen… had het idee dat het ingewikkeld, technisch en duur zou zijn. Dat bleek enorm mee te vallen. Merel heeft mij de stappen geschetst en heeft het hele proces gecoördineerd. Wat een zegen! Ze ging meteen aan de slag en betrok mij steeds op de momenten dat er inhoudelijk iets besloten of besproken moest worden. Haar werkwijze is vriendelijk, vlot en helder. Ik kon mij richten op de inhoud en wat ik wilde uitstralen. Merel vertaalde dit naar concrete uitvoering. De indeling, het logo, kleur en sfeer, maar ook de technische kant en overleg met derden nam zij onder haar hoede. Ze stemde steeds goed af met mij. Ze gaf mij ruimte waar ik het nodig had en stuurde op dingen die ik graag uit handen wilde geven. Dit alles maakte dat het maken van mijn website een heel prettige ervaring was! Bovendien ben ik heel blij met het resultaat!'

- Paula Mosterman, wheelofwisdom.eu


Ik mocht recent Paula begeleiden met het bouwen van haar website en haar online aanwezigheid en zichtbaarheid als Human Design Analyst. Haar bovenstaande woorden geven weer hoe zij het proces heeft ervaren.

Naast mijn werk als Energy & Lifecycle Support Guide breng ik expertise in het begeleiden van IT-processen (domein, hostingpakket, grafisch ontwerp en websitebouw). De cliënt staat centraal. Deze keer heb ik zelf de website gebouwd op een bestand format en hebben we iemand ingehuurd voor het maken van het uiteindelijke logo.

Behoefte aan begeleiding bij logo en webdesign? Neem contact met mij op via: connect@solidground-projects.nl

maandag 21 november 2022

Wheel of Wisdom website


Klaar om te stralen!
Wheel of Wisdom – www.wheelofwisdom.eu

Recent heb ik als Solid Ground met Paula Mosterman gewerkt aan haar online zichtbaar- en aanwezigheid als Human Design Analist. Daaruit is een naam, logo en website ontstaan. En wat is het mooi en naar haar zin geworden! Bekijk het zelf en zie tegelijk wat haar diensten zijn.

Naast mijn werk als Energy & Lifecycle Support Guide breng ik expertise in het begeleiden van IT-processen (domein, hostingpakket, grafisch ontwerp en websitebouw). De cliënt staat centraal. Deze keer heb ik zelf de website gebouwd op een bestand format en hebben we iemand ingehuurd voor het maken van het uiteindelijke logo, waarin de veertjes zijn gebruikt die ik tekende.

Paula benaderde mij omdat ze een website wilde en niet wist hoe en waar te beginnen. Samen deden we dit met gemak en plezier. Ja, want dat is zelfs met webdesign mogelijk. In zo’n proces ben ik een vertaler. In dit geval zodat overal Paula’s zijn doorademt in alles dat we ontworpen. De woorden waren eenvoud, zacht en tijdloos.

Interesse in webdesign? Neem contact met mij op via: connect@solidground-projects.nl

----

Ready to shine!
Wheel of Wisdom – www.wheelofwisdom.eu

Recently I worked as Solid Ground with Paula Mosterman on her online visibility and presence as Human Design Analyst. We created a name, logo and website. And with a beautiful result where she feels it is her. Look for yourself and see what her offerings are.

Next to my work as Energy & Lifecycle Support Guide, I bring expertise in guiding IT-processes (domain, hosting, graphic design and building websites). The client takes center. This time I build the website myself on an existing format. We hired someone to make the final logo. I drew the feathers that are used.

Paula approached me because she wanted a website and didn’t know where or how to start. Together we did it with ease and pleasure. Yes, that is also possible with webdesig. In such a process I am a translator. In this case to make sure Paula’s essence would breathe through all we created. The words were simplicity, soft and timeless.

Interested in webdesign? Contact me at: connect@solidground-projects.nl

#website #wheelofwisdom #humandesign #webbouw #begeleiding #ondersteuning #logo #creatingawebsite #creatingonlinepressence #solidground #energyandlifecyclesupportguide #buildingawebsite

zondag 13 november 2022

Nieuw! SG-donatiekaart / New! SG donation card


Het is mogelijk om mij en mijn werk te ondersteunen door te doneren aan Solid Ground. Dit is een voorbeeld van de donatiekaart die ik voor je aanmaak en bij iedere donatie invul. Check de pagina 'SG kaart/card' voor meer informatie of stuur mij een e-mailbericht.

Wanneer je in totaal 222,00 euro hebt gedoneerd, kan je een uur begeleiding/ondersteuning van mij krijgen. Of je geeft het aan iemand die je waardeert en het gunt. Dit uurtje begeleiding is natuurlijk niet verplicht.

Donaties zijn vrijwillig. Jouw bijdrage wordt door mij zeer gewaardeerd.

Dank je, Merel
____

It is possible to support me and my work by donating to Solid Ground. This is an example of the card I will fill in for you with each donation. Check the page 'SG kaart/card for more info, or send me an email.

When you have donated to the total amount of 222,00 euros you will be able to get an hour guidance/support from me. Or you can gift it to someone you value and want to award this to. You are not obligated to take this additional offer to your donation.

Donations are entirely voluntary. Your contribution will be highly appreciated.

Thank you, Merel

donderdag 10 november 2022

De soevereiniteit serie - 4 / The Sovereignty Series - 4 out NOW!


De vierde van een serie van 6, is uit! Deze keer een video.
Ik deel zes weken een aantal van mijn ervaringen en wat ik zie als voordelen van soeverein en autonoom zijn en leven.

De soevereiniteit serie
Notitie 4: authentieke relaties + zelfvertrouwen en zelfbeeld

Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Plant your feet on SOLID GROUND': theladymerel.substack.com

----

The fourth of a series of six is out now! A video no less.
In these six weeks I will a few of my experiences and what I see to be advantages of being and living sovereign and autonomous.

The Sovereignty Series
Note 4: authentic relationships + self confidence
Subscribe for my newsletter 'Plant your feet on SOLID GROUND' at: theladymerel.substack.com

donderdag 3 november 2022

De soevereiniteit serie / The Sovereign Series - 3

De derde van een serie van 6, is uit!
Ik deel zes weken een aantal van mijn ervaringen en wat ik zie als voordelen van soeverein en autonoom zijn en leven.

De soevereiniteit serie
Notitie 3: ruimte om trauma op haar diepste lagen op te ruimen

Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Plant your feet on SOLID GROUND': theladymerel.substack.com

----

The third of a series of six is out now!
In these coming six weeks I will a few of my experiences and what I see to be advantages of being and living sovereign and autonomous.

The Sovereignty Series
Note 3: space to clear trauma at her deepest levels

Subscribe for my newsletter 'Plant your feet on SOLID GROUND' at: theladymerel.substack.com

donderdag 27 oktober 2022

De soevereiniteit serie / The Sovereign Series - Notitie 2 / Note 2

Tweede van een serie van 6 uit!
Ik deel zes weken een aantal van mijn ervaringen en wat ik zie als voordelen van soeverein en autonoom zijn en leven.

De soevereiniteit serie
Notitie 2: goed of slecht of fout bestaan niet + BS zien voor wat het is.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Plant your feet on SOLID GROUND': theladymerel.substack.com
 
----
 
Second of a series of six out!
In these coming six weeks I will a few of my experiences and what I see to be advantages of being and living sovereign and autonomous.
 
The Sovereignty Series
Note 2: There is no good or bad, right or wrong + seeing through BS
 
Subscribe for my newsletter 'Plant your feet on SOLID GROUND' at:  

zaterdag 22 oktober 2022

Taal

Je kunt mij open vragen stellen. Wat natuurlijk in de vorige post/presentatie niet zichtbaar was, is dat ik het gehele proces van nieuwe woorden vinden tweetalig heb gedaan. Er is ook een Nederlandse term: energie & levensloop ondersteunende gids.

Ik ben niet alleen Nederlands/Hollands. Ik heb Indonesische genen van vader's en moeder's kant, verder terug ook Pools en wie weet wat nog meer dat door de havens is binnen gewaaid. Het Maleis is niet aan mij doorgegeven door mijn oma's. Wie hoor ik te dienen met vertalingen? Waar ligt de grens? Conserveert jouw oordeel talen?

Het is een persoonlijke keuze om te leiden met de Engelse term. Net als dat niet comfortabel voelen met het woord 'coach' een persoonlijke kwestie is. Ik ben daar geen uitleg over verschuldigd. De verantwoording hoef ik alleen aan mijzelf af te leggen. We zijn correcte speling gaan verwarren met goed kunnen communiceren. Voorheen schreef ik alleen in het Engels, omdat mijn Nederlands hevig bekritiseerd werd en wordt, mijn stem niet gehoord wordt door de niet-correcte letters. Mijn niveau van heling en keuze van bescherming is aan mij.

----

You can ask me openly. What was not visible in my precious post/presentation is that I did the whole process of creating new words bilingual. There is also a Dutch term: energie & levensloop ondersteunende gids.

I am not only Dutch. I have roots in Indonesia from my father and mother, further back Polish too, and maybe much more through whatever blew in through the sea ports. Malasian was not passed on to me by my grandmothers. Whom am I to serve with translations? Where is the line? Does your judgement preserve languages?

It is a personal choice to lead with the English term. Just as it is a personal matter that I feel uncomfortable with the word 'coach'. I am not required to give any explanation about that. I only have to answer to myself. We are confusing correct spelling with being able to communicate. Previously I only wrote in English. because my Dutch was and is heavily critized, my voice not heared because of incorrect letters. My level of healing and choice of protection is mine.

#woorden #words #choiceofwords #keuzevanwoorden #solidground #energylifecyclesupportguide #newwords #roots #heritage #consent