maandag 6 maart 2023

Afscheid Yoni Tempel

Mededeling

Ik heb recent besloten om geen deel meer uit te maken van de Yoni Tempel. Ik zal als hoedster voor de Yoni Tempel geen cirkels meer doen. Hiermee sluit ik een voor mij bijzondere periode af.

Zoa en toentertijd Gyonne nodigden mij uit om hun team te versterken, op de dag dat ik de handdoek in de ring had gegooid bij een uitzichtloos baantje. Er moest iets anders zijn. Wat kwam waren zussen en prachtig delen. Ik heb mogen uitproberen, leren en gegroeid als hoedster, een taak die mij op het lijf geschreven is. Wat een mooie cirkels hebben we gehad! Ik voel me dankbaar voor iedere vrouw die zich openstelde en met ons haar diepste zijn deelde. Jullie hebben mijn leven verrijkt.

Vrouwen zijn mooie krachtige wezens. Er is nog steeds veel werk te doen om vrouwenkracht in ere te herstellen.

Blessings, Merel


zaterdag 4 maart 2023

I am slightly confused… No, I am letting myself get confused. Better: for a while I was not aware that games are being played and not necessarily serving my interest or that of the community at large.

I will not allow my womanhood be appropriated.

---

Ik ben even in de war… Nee, ik laat me in de war brengen. Beter: ik ben lang niet bewust geweest dat er spelletjes worden gespeeld die niet per se in mijn belang zijn als dat van de gemeenschap als geheel.

Ik sta niet toe dat mijn vrouw-zijn toegeëigend wordt.

#vrouw #woman #appropriation

dinsdag 28 februari 2023

expert

Waiting until shit hits the ven before you get your butt into gear and change, is a sign of survival mode. Not sustainable or conducive to informed choices, health and building a best life.

I'm expert, I've doing it most of my life.

---

Wachten tot het chaos is voordat je wat doet en verandert, is een teken van overlevingmodus. Niet duurzaam of bevordelijk voor geïnformeerde keuzes, gezondheid en het bouwen van je beste leven.

Ik ben een expert, ik heb het lang gedaan.

Twitter: @TheLadyMerel
Plant your feet on SOLID GROUND: theladymerel.substack.com

#bestlife #practices #survival #plantyourfeetonsolidground #solidground

zondag 26 februari 2023

Complex

False to think that all women are 24/7 happy in all phases of life with e.g. their vulva and breasts. It seems we're confusing normal stages and feelings of discomfort or dislike with whether or not you identify as a girl/woman.

Being a woman + living her life is complex.

---

Incorrect te denken dat alle vrouwen 24/7 blij zijn in alle fases van het leven met bv. hun vulva en borsten. Het lijkt dat we normale fases en gevoelens van ongemak en afkeer verwarren met of je je wel of niet identificeert als vrouw.

Vrouw zijn + haar leven leiden is complex.

Twitter: @TheLadyMerel
#woman #women #onbeingawoman #plantyourfeetonsolidground #solidground

zaterdag 25 februari 2023

Heaven's door

The journey of sovereignty is like knocking on heaven's door and St. Peter asking: "How did you do so far? Lets take stock." Then coming to terms with where you've self inflicted, projected and hurt others. Part of becoming free to (co-)create your best life.

You got this.

---

De weg van soevereiniteit is als kloppen op de hemelpoort en St. Pieter vraagt: "Hoe ging het tot nu toe? Laten we de balans opmaken." Onder ogen komen wat je jezelf aan deed, geprojecteerd en anderen pijn gedaan. Deel om vrij je beste leven te (co-)creëren.

You've got this.

#balansopmaken #takingstock #freedom #vrijheid #jouwleven #yourlife #solidground

vrijdag 24 februari 2023

WOMAN / VROUW


VROUW

'Plant your feet on SOLID GROUND' nummer 8 is UIT!

Te lezen op: theladymerel.substack.com
(Hier kun je je ook aanmelden voor deze mijn gratis nieuwsbrief.)

---

WOMAN

'Plant your feet on SOLID GROUND' number 8 is OUT!

Read it at: theladymerel.substack.com
(You can also subscribe here for this my free newsletter.)

#plantyourfeetonsolidground #nieuwsbrief #newsletter #vrouw #woman #nummer8 #number8 #subscribe #abonneren #solidground #theladymerel

zaterdag 18 februari 2023

Dromen

You probably know that nightly dream of starting a new job feeling unqualified. I describe a recent one in my latest newsletter ‘Between a wish and a step’.

What is your reoccurring dream or nightmare?

---

Je kent die nachtelijke droom vast wel: in een nieuwe baan starten en je onvoorbereid voelen. Ik beschrijf degene die ik recent had in mijn nieuwste nieuwsbrief ‘Tussen wens en stap’.

Wat is jouw steeds terugkerende droom of nachtmerrie?

#dromen #droomanalyse #jeeigendroomtaal #dreams #dreamanalysis #yourwondreamlanguage #solidground