maandag 29 mei 2023

data / dates Let's hug 'n talk


Data juni 2023 - Let's hug 'n talk

2, 16, 23 en 30 juni a.s.
busstation Zuidplein, Rotterdam

Komende maand zal ik iedere vrijdagmiddag aanwezig zijn met ‘Let’s hug ‘n talk’ op het wandelgebied bij het busstation Zuidplein, onder de metrobaan.

Vanaf de eerste minuut liep de eerste editie als een trein. De toevoeging van de ‘free hug’ is een mooie manier om connectie en opening voor een gesprek te maken. Na twee uur ging ik weg met een gevoel van aanwezig zijn, een grote lach op mijn gezicht, en vol verhalen en ervaringen. Ik ben benieuwd wat de komende edities gaan brengen.

Laten we verbinden!

---

Dates June 2023 - Let's hug 'n talk

June 2, 16, 23 and 30
bus station Zuidplein, Rotterdam

The next month each Friday afternoon I will be at the pedestrian area near the bus station Zuidplein, underneath the metro track.

The first edition took off from the get go. The addition of the ‘free hug’ is a beautiful way to make a connection and opening for a conversation. After two hours I left feeling present, with a huge smile on my face, and full of stories and experiences.  I am curious what the next editions will bring.

Let us connect!

#letshugntalk #verbinden #connecting #connection #solidground #neweditions #newdates #nieuwedata #nieuweedities

life / leven


He has seen places, experiencing life.
I asked: “What would make you relocated out of the Netherlands?”
“The Netherlands are too stressful. People rush and are always busy, but have and make no time for eachother.”

---

Hij heeft plekken gezien, het leven aan het leven.
Ik vroeg: “Wat zou er voor zorgen dat je uit Nederland vertrekt?”
“Nederland is te stressvol. Mensen haasten en zijn aldoor druk, maar hebben of maken geen tijd voor anderen.”

#letshugntalk #verbinden #connecting #connection #solidground

zondag 28 mei 2023

fashion


Fashion tip today: Try on some compassion for size. Formost for yourself and then extend.

Have a blessed Sunday!

---

Fashion tip vandaag: probeer eens compassie bij je outfit. In eerste instantie voor jezelf en daarna uitdragen.

Heb een prachtige zondag!

#verbinden #connecting #connection #solidground #compassie #compassion #letshugntalk

zaterdag 27 mei 2023

O o Den Haag


Zo staan ineens twee Hagenezen uit volle borst 'Oh oh Den Haag' te zingen.

Let's hug 'n talk
26 mei 2023, Zuidplein

#letshugntalk #verbinden #connecting #connection #solidground

donderdag 25 mei 2023

Aankondiging


Aankondiging

Let’s hug ‘n talk
vrijdag 26 mei 2023
13.00 – 15.00 uur
busstation Zuidplein, Rotterdam
wandelgebied onder de metrobaan

Wie ben jij? Wat houdt je bezig? Wat ligt je op het hart? Ik ga terug naar de basis om 1 op 1 verbinding te maken. Ja, ik ga weer naar buiten om mensen te ontmoeten. Te beginnen met een vrijwillige knuffel (van het FREE HUGS idee), 2 minuten in stilte elkaar in de ogen kijken, om vervolgens te luisteren en delen.

Voorheen 'Let’s sit and talk' had haar eerste editie op 13 juni 2021. Dit naar aanleiding van de BLM demonstraties en de vraag die ik mijzelf stelde: “Wat kan ik doen iedere dag, wat is mijn kracht om verandering te ondersteunen?” Het was onderdeel van mijn project 'Project ColorWhite'. Een jaar geleden kondigde ik aan dit project te transformeren. Hier zijn we nu. Wat 3 jaar geleden begon als een manier om te praten over racisme, trek ik nu breder naar verbinden in het algemeen. Verbinding over verschillen heen, narratieven, perspectieven, levensvisies, culturen, religies en overtuigingen.

'Let’s hug ‘n talk' volgen? Dat kan via dit Instagram account: @lets_hug_n_talk. Verder ben ik te volgen op Twitter: TheLadyMerel.

Blessings,
Merel

Energy & Lifecycle Support Guide
connect@solidground-projects.nl

---

Announcement

Let’s hug ‘n talk
Friday May 26, 2023
13.00 – 15.00 hours
busstation Zuidplein, Rotterdam
pedestrian area underneath the metro track

Who are you? What’s playing on your mind? I am going back to basics, to connect 1 on 1. Yes, I am going outside again to meet people. For starters, a free hug (taken from the FREE HUGS idea), 2 minutes of silence while looking in eachother’s eyes, and then to listen and share.

The previous 'Let’s sit and talk' had her first edition on June 13, 2021. I was inspired by the BLM demonstrations and the question I asked myself: “What can I do on a daily basis, what is my strength to support change?” It was part of my project 'Project ColorWhite'. A year ago I announced that I was re-branding this project. Here we are. What started 3 years ago as a means to talk about racism, I am broadening to connecting in general. Connecting over differences, narratives, perspectives, lifestyles and visions, cultures, religions and convictions.

Follow 'Let’s hug ‘n talk'? You can check this Instagram account: @lets_hug_n_talk. You can also follow me on Twitter: TheLadyMerel.

Blessings,
Merel

Energy & Lifecycle Support Guide
connect@solidground-projects.nl

dinsdag 23 mei 2023

leeg / void

I'm not to fill myself up as if I'm an empty vessel. I'm to choose wholeness and abundance, and let the illusion of a void dissolve.

---

Ik heb mijzelf niet te vullen alsof ik een leeg vat ben. Ik heb heelheid en overvloed te kiezen, en de illusie van leegte te laten oplossen.
#leeg #void #illusie #illusion #solidground

zondag 21 mei 2023

Vlag tassen


Recycled
Van vlag naar big shopper en rugzak!

Ik heb mijn portret-vlag getransformeerd naar deze twee tassen.

15 maart 2023 werd ik als één van 193 Rotterdammers geportreteerd door Joyce de Vries voor Koningsdag 2023 - Koningsdag Rotterdam - onder het thema 'Kings & Queens'. Van 19-28 april wapperde ik voor 10 dagen vrolijk met alle anderen op de Boompjeskade langs de Maas.

Mocht je jouw vlag hebben opgehaald en wil je ook zo'n tas en/of rugzak, tegen betaling maak ik ze voor je. Reageer hier of stuur een DM.

#vlag #recyclen #solidground #theladymerel #tas #unieketas #rugzak #uniekerugzak #recycle #koningsdagrotterdam #inhollandrotterdam #stichtingvlaggenparaderotterdam