Yoni Tempel


Website
: yonitempel.nl (Dutch)
Telegram: t.me/yonitempel

The Yoni Tempel is the Womb of Rotterdam (The Netherlands). The Yoni Tempel is inclusive and organizes women circles to gather women from all sides and cultures to create a bedding for themselves by performing connective rituals. Creating and manifesting Sisterhood. A sacred place where women are welcomed to come heal. A place where a Woman is welcomed as herself. The Tempel gives her a warm place to be who she is, lets her explore.

The Yoni Tempel was initiated by Zoa Moeniralam. Now Zoa and Merel are the core who create grounding magic through feminine power and diversity. The aim is to restore Divine Feminine Power and create an inclusive world.

Photo by Present Pictures

(Nederlands)

De Yoni Tempel is de baarmoeder van Rotterdam. De Yoni Tempel is inclusief en organiseert vrouwencirkels om vrouwen uit alle culturen bij te laten komen, om bedding te creëren voor zichzelf door middel van het uitvoeren van verbindende rituelen. Creëren en manifesteren van zusterschap. Een heilige plek waar vrouwen verwelkomt worden om zichzelf te helen. Een plek waar een Vrouw ontvangen wordt als zichzelf. De tempel geeft haar een warme plek om te zijn wie ze is, laat haar ontdekken.

De Yoni Tempel is opgezet door Zoa Moeniralam. Op dit moment zijn Zoa en Merel de kern die aardende magie creëren met vrouwenkracht en diversiteit. Het doel is om Vrouwnekracht in ere te herstellen en bij te dragen aan een nieuwe wereld scheppen.