I am willing to be ME to create my SOLID GROUND


 

Wat is 'I am willing to be ME to create my SOLID GROUND'?

Wil je ondersteuning in het aanwenden van jouw innerlijke bron en kracht, omgaan met obstakels en uitdagingen, je voeten op vaste grond zetten en instaat zijn jouw beste leven te creëren?

Ik begeleid naar soevereiniteit en autonomie, solid ground zo gezegd, zodat jij instaat bent jouw beste leven te leven. Het is belangrijk dat je weet: Ik volg jouw aanwijzingen en geen specifieke methode; antwoorden konen van jou, ik heb DE antwoorden niet.

Als Wijze Vrouw, Crone en Hoedster geef ik ondersteuning, verzorg bedding en creëer overzicht. Wanneer ik word uitgenodigd luister ik, begeleid, focus, vertaal, maak zichtbaar en zoom in. Ik daag individuele en overstemmende conditioneringen en patronen uit. Ik ben onconventioneel, direct, onbeschaamd, soeverein, autonoom en eerlijk.

Neem contact met mij op om een traject voor jou te bespreken.

 

---

 

What is 'I am willing to be ME to create my SOLID GROUND'?

Want support harnessing your inner source and power, facing obstacles and challenges, put your feet on solid ground and be able to create your best life?

I guide towards sovereignty and autonomy, solid ground so to speak, for you to be able to live your best life. It is important that you know:  I follow your lead and not a certain method; answers will come from you, I do not have THE answers. As a Wise , Crone and Keeper I provide support and overview. When invited I listen, focus, translate, make visible, zone in and hold space. I challenge individual and overriding conditionings and patterns. I am unconventional, bold, unapologetic, sovereign, autonomous and honest.

Contact me to discuss a trajectory for you.