zaterdag 25 februari 2023

Heaven's door

The journey of sovereignty is like knocking on heaven's door and St. Peter asking: "How did you do so far? Lets take stock." Then coming to terms with where you've self inflicted, projected and hurt others. Part of becoming free to (co-)create your best life.

You got this.

---

De weg van soevereiniteit is als kloppen op de hemelpoort en St. Pieter vraagt: "Hoe ging het tot nu toe? Laten we de balans opmaken." Onder ogen komen wat je jezelf aan deed, geprojecteerd en anderen pijn gedaan. Deel om vrij je beste leven te (co-)creƫren.

You've got this.

#balansopmaken #takingstock #freedom #vrijheid #jouwleven #yourlife #solidground