zondag 26 februari 2023

Complex

False to think that all women are 24/7 happy in all phases of life with e.g. their vulva and breasts. It seems we're confusing normal stages and feelings of discomfort or dislike with whether or not you identify as a girl/woman.

Being a woman + living her life is complex.

---

Incorrect te denken dat alle vrouwen 24/7 blij zijn in alle fases van het leven met bv. hun vulva en borsten. Het lijkt dat we normale fases en gevoelens van ongemak en afkeer verwarren met of je je wel of niet identificeert als vrouw.

Vrouw zijn + haar leven leiden is complex.

Twitter: @TheLadyMerel
#woman #women #onbeingawoman #plantyourfeetonsolidground #solidground