maandag 21 november 2022

Wheel of Wisdom website


Klaar om te stralen!
Wheel of Wisdom – www.wheelofwisdom.eu

Recent heb ik als Solid Ground met Paula Mosterman gewerkt aan haar online zichtbaar- en aanwezigheid als Human Design Analist. Daaruit is een naam, logo en website ontstaan. En wat is het mooi en naar haar zin geworden! Bekijk het zelf en zie tegelijk wat haar diensten zijn.

Naast mijn werk als Energy & Lifecycle Support Guide breng ik expertise in het begeleiden van IT-processen (domein, hostingpakket, grafisch ontwerp en websitebouw). De cliënt staat centraal. Deze keer heb ik zelf de website gebouwd op een bestand format en hebben we iemand ingehuurd voor het maken van het uiteindelijke logo, waarin de veertjes zijn gebruikt die ik tekende.

Paula benaderde mij omdat ze een website wilde en niet wist hoe en waar te beginnen. Samen deden we dit met gemak en plezier. Ja, want dat is zelfs met webdesign mogelijk. In zo’n proces ben ik een vertaler. In dit geval zodat overal Paula’s zijn doorademt in alles dat we ontworpen. De woorden waren eenvoud, zacht en tijdloos.

Interesse in webdesign? Neem contact met mij op via: connect@solidground-projects.nl

----

Ready to shine!
Wheel of Wisdom – www.wheelofwisdom.eu

Recently I worked as Solid Ground with Paula Mosterman on her online visibility and presence as Human Design Analyst. We created a name, logo and website. And with a beautiful result where she feels it is her. Look for yourself and see what her offerings are.

Next to my work as Energy & Lifecycle Support Guide, I bring expertise in guiding IT-processes (domain, hosting, graphic design and building websites). The client takes center. This time I build the website myself on an existing format. We hired someone to make the final logo. I drew the feathers that are used.

Paula approached me because she wanted a website and didn’t know where or how to start. Together we did it with ease and pleasure. Yes, that is also possible with webdesig. In such a process I am a translator. In this case to make sure Paula’s essence would breathe through all we created. The words were simplicity, soft and timeless.

Interested in webdesign? Contact me at: connect@solidground-projects.nl

#website #wheelofwisdom #humandesign #webbouw #begeleiding #ondersteuning #logo #creatingawebsite #creatingonlinepressence #solidground #energyandlifecyclesupportguide #buildingawebsite