donderdag 3 november 2022

De soevereiniteit serie / The Sovereign Series - 3

De derde van een serie van 6, is uit!
Ik deel zes weken een aantal van mijn ervaringen en wat ik zie als voordelen van soeverein en autonoom zijn en leven.

De soevereiniteit serie
Notitie 3: ruimte om trauma op haar diepste lagen op te ruimen

Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Plant your feet on SOLID GROUND': theladymerel.substack.com

----

The third of a series of six is out now!
In these coming six weeks I will a few of my experiences and what I see to be advantages of being and living sovereign and autonomous.

The Sovereignty Series
Note 3: space to clear trauma at her deepest levels

Subscribe for my newsletter 'Plant your feet on SOLID GROUND' at: theladymerel.substack.com