zaterdag 22 oktober 2022

Taal

Je kunt mij open vragen stellen. Wat natuurlijk in de vorige post/presentatie niet zichtbaar was, is dat ik het gehele proces van nieuwe woorden vinden tweetalig heb gedaan. Er is ook een Nederlandse term: energie & levensloop ondersteunende gids.

Ik ben niet alleen Nederlands/Hollands. Ik heb Indonesische genen van vader's en moeder's kant, verder terug ook Pools en wie weet wat nog meer dat door de havens is binnen gewaaid. Het Maleis is niet aan mij doorgegeven door mijn oma's. Wie hoor ik te dienen met vertalingen? Waar ligt de grens? Conserveert jouw oordeel talen?

Het is een persoonlijke keuze om te leiden met de Engelse term. Net als dat niet comfortabel voelen met het woord 'coach' een persoonlijke kwestie is. Ik ben daar geen uitleg over verschuldigd. De verantwoording hoef ik alleen aan mijzelf af te leggen. We zijn correcte speling gaan verwarren met goed kunnen communiceren. Voorheen schreef ik alleen in het Engels, omdat mijn Nederlands hevig bekritiseerd werd en wordt, mijn stem niet gehoord wordt door de niet-correcte letters. Mijn niveau van heling en keuze van bescherming is aan mij.

----

You can ask me openly. What was not visible in my precious post/presentation is that I did the whole process of creating new words bilingual. There is also a Dutch term: energie & levensloop ondersteunende gids.

I am not only Dutch. I have roots in Indonesia from my father and mother, further back Polish too, and maybe much more through whatever blew in through the sea ports. Malasian was not passed on to me by my grandmothers. Whom am I to serve with translations? Where is the line? Does your judgement preserve languages?

It is a personal choice to lead with the English term. Just as it is a personal matter that I feel uncomfortable with the word 'coach'. I am not required to give any explanation about that. I only have to answer to myself. We are confusing correct spelling with being able to communicate. Previously I only wrote in English. because my Dutch was and is heavily critized, my voice not heared because of incorrect letters. My level of healing and choice of protection is mine.

#woorden #words #choiceofwords #keuzevanwoorden #solidground #energylifecyclesupportguide #newwords #roots #heritage #consent