vrijdag 21 oktober 2022

Nieuw! Presenting!

Energy & lifecyle support guide

NIEUW! Hierbij presenteer ik de nieuwe term die ik heb gecreëerd voor hetgeen ik doe.

Ik ben, creëer en bied Solid Ground. Wanneer jij mij uitnodigt focus, luister, observeer, ondersteun, reflecteer, onderzoek, aard en begeleid ik jou op tijdelijke basis in jouw proces met dat wat er in het moment voor jou nodig is. Mijn begeleiding kan zich richten op uitdagingen in je leven of op werkgebied, maar het kan ook zijn dat je ondersteuning kan gebruiken bij het maken van bijvoorbeeld jouw website. Het gaat voor mij om aanwezig zijn met jouw soevereine en autonome innerlijke kracht en de expressie daarvan.

Recent had ik zomaar een DM-conversatie met Emma Argent, www.emmajaneargent.com. Een paar jaar geleden kwam ik Emma tegen toen ze zich presenteerde als business coach voor Projectors (Human Design). Twee weken geleden deelde zij in haar Insta-stories haar ongemak met de term coach, waar ik mijn eigen geworstel ermee in herkende. Beide volgen wij geen methode en zijn geen therapeut. Ik reageerde met waar het voor mij knelt en welke bestaande termen ik al geprobeerd had. In het moment ontstond spontaan ruimte om ieder van ons een nieuwe term te creëren, want wanneer je iets nieuws doet mag daar ook nieuwe taal voor komen.
Dank je, Emma, voor dat kleine grootse magische moment.

----

Energy & lifecyle support guide

PRESENTING! Here is the new term I created for what it is I do.

I am, create and offer Solid Ground. When you invite me I focus, listen, observe, support, reflect, explore, ground and guide you on a temporary basis in your process with whatever is needed for you in that moment. My guidance can be aimed at life and/or work challenges you experience, but it can also be that you need support with creating for instance your web-presence. For me it is about being present with your sovereign and autonomous inner strength and its expression.

Recently I had a DM-coversation with Emma Argent, www.emmajaneargent.com. A few years ago I came across Emma when she presented her work as business coach for Projectors (Human Design). Two weeks ago she shared on her Insta-stories her discomfort with the term coach, in which I recognized my own struggles with it. We both do not adhere to a method and are not therapists. I replied with my experiences and some existing terms I had tried. In moment appeared space for each of us to create new words, because when you do something new you can create your own language for it.
Thank you, Emma, for that small great magical moment.

#energylifecyclesupportguide #guide #newterm #nieuweterm #newname #nieuwenaam #solidground #newlanguage #nieuwetaal #walkingmypath #claimingmypath #sovereign #autonomous #soeverein #autonoom