donderdag 27 oktober 2022

De soevereiniteit serie / The Sovereign Series - Notitie 2 / Note 2

Tweede van een serie van 6 uit!
Ik deel zes weken een aantal van mijn ervaringen en wat ik zie als voordelen van soeverein en autonoom zijn en leven.

De soevereiniteit serie
Notitie 2: goed of slecht of fout bestaan niet + BS zien voor wat het is.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Plant your feet on SOLID GROUND': theladymerel.substack.com
 
----
 
Second of a series of six out!
In these coming six weeks I will a few of my experiences and what I see to be advantages of being and living sovereign and autonomous.
 
The Sovereignty Series
Note 2: There is no good or bad, right or wrong + seeing through BS
 
Subscribe for my newsletter 'Plant your feet on SOLID GROUND' at: