woensdag 27 april 2022

'Plant your feet on SOLID GROUND' is here!


TADA! There she is! My very own newsletter called ‘Plant your feet on SOLID GROUND’.
You read that right. I’m extending myself and sharing my thoughts, insights and knowledge through a newsletter, a moving I have been preparing myself for. What a ride getting here! In the first edition I‘m sharing about the moment the seed took root and ‘Plant your feet on SOLID GROUND’ sprouted to start a blooming journey.
And yes, I‘ve gone bi-lingual.

This is it! Join me and we’ll make as much fun as we possible can. I’d love for you to be part of this.

‘Plant your feet on SOLID GROUND’

Subscirbe at theladymerel.substack.com

For those who pre-subscribed: Go check your inbox or spam folder!
TADA! Daar is ze! Mijn heuse eigen nieuwsbrief genaamd ‘Plant your feet on SOLID GROUND’.
Dat lees je correct. Ik breid uit en deel mijzelf en mijn gedachten, inzichten en kennis via een nieuwsbrief, een bewegen waar ik mijzelf op heb voorbereid. Wat een pad het was hier te komen! In de eerste editie deel ik over het moment dat het zaadje wortel schoot en ‘Plant your feet on SOLID GROUND’ aan een bloeiende reis begon.
En ja, ik ben tweetalig gegaan.

Hier gaan we! Kom er bij en we maken zoveel mogelijk plezier als we maar kunnen. Ik zou het geweldig vinden wanneer je er deel van bent.

‘Plant your feet on SOLID GROUND’
Abonneren via theladymerel.substack.com

Voor degenen die zich hebben geabonneerd via mijn pre-uitnodigng: Ga je inbox of spam folder maar checken!#newsletter #plantyourfeetonsolidground #subscribe #seedling #journey #nieuwsbrief #abonneren #zaadje #reis #solidground #theladymerel


First newsletter/ eerste nieuwsbrief: https://theladymerel.substack.com/p/plant-your-feet-on-solid-ground-is?r=1gqi6c&s=w&utm_campaign=post&utm_medium=web


Geen opmerkingen:

Een reactie posten