zaterdag 21 maart 2020

Recensie / testimonial Solid Ground


Recensie / testimonial for Solid Ground by
Naomi Felesita, March 2020.
"In mijn één op één contacten met Merel heb ik mijn ongemakken kunnen delen over het staan voor mijn wensen en grenzen als krachtige vrouw in deze maatschappij. Gevoelig als ik ben is mijn valkuil om de harmonie te bewaren maar gaat dit soms ten koste van mezelf. Merel daagt en nodigt me uit om op te komen voor mezelf. Wat wil ik zélf? Welke ruimte mag ik claimen? Hoe voel ik me als ik die ruimte claim? Ze heeft geduld maar schroomt niet om met de vinger op de zere plek te drukken. Dat ervaar ik als positief want het helpt mij groeien. Ik kan Merel van harte aanbevelen als spaceholder voor welke situatie je dan ook zit. Merel werkt met de waarheid, jouw waarheid, niets meer en niets minder. En dat is waar we allemaal naar mogen leven. Dankjewel Merel!"
Translation:
"In my one on one contacts with Merel I have been able to share my discomforts in standing for my wishes, desires and boundaries as a powerful strong woman in this society. Sensitive as I am my pitfall is to keep the harmony, which is sometimes at my own expense. Merel challenges and invites me to stand up for myself. What do I want? Which space can I claim? How do I feel when claiming that space? She is patient, though doesn't hesitate to put her finger on the sore spot. I experience it as a positive, because it helps me grow. I can recommend Merel whole heartedly as a spaceholder for whatever situation you find yourself in. Merel works with the truth, your truth, nothing more, nothing less. That is where we all are invited to live. Thank you Merel!"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten